آخرین مطالب
سنا (سامانه نمایشگاه اتومبیل الماس)
ارسال توسط خانم بهرامیان در 26 بهمن 1398 ساعت 09:10

رفع ایراد در محاسبه مالیات و عوارض

رفع ایراد در تاریخ 1400 برای اجاره نامه و مباینامه

دریافت آخرین نسخه الماس سنا


ادامه مطلب

سما (سامانه مشاوران املاک الماس)
ارسال توسط خانم بهرامیان در 20 بهمن 1398 ساعت 12:17

نسخه جدید الماس سما و برطرف شدن ایراد در محاسبه مالیات و عوارض در ویرایش اجاره نامه

برطرف شدن ایراد در ثبت سال مالی در مباینامه و اجاره نامه

دریافت آخرین
ادامه مطلب


نسخه جدید الماس صبا و اضافه شدن آیتم ها
ارسال توسط خانم بهرامیان در 23 آبان 1398 ساعت 10:11

دریافت نسخه جدید الماس صبا

اصلاح در ایجاد سال مالی 1400 

اصلاح گزارش دفتر تفصیل (گردش سال های
ادامه مطلب


نسخه جدید الماس سیما و رفع ایرادات جزِئی
ارسال توسط خانم بهرامیان در 23 آبان 1398 ساعت 09:38
دریافت آخرین نسخه الماس سیما

اصلاح در ایجاد سال مالی 1400 

اصلاح در قسمت تغییر کد
ادامه مطلبسیستم پشتیبانی کایاکو ارائه توسط فراسیستم