ایجاد حساب کاربری جدید
لطفا برای ثبت نام تمام فیلدهای درخواستی را پر کنید. پس از ثبت نام، برای فعال سازی حساب کاربری، نیاز به تایید کردن ایمیل است.

اطلاعات عمومی 
 
نام و نام خانوادگی:
ایمیل:
رمز عبور:
رمز عبور (تکرار):

مشخصات نرم افزار1 
 
شماره سریال نرم افزار:*
شماره ثبت نرم افزار:
شماره ثبت نرم افزار
نوع نرم افزار:*
توضیحات:
امکان شبکه:

تاریخ ثبت مشخصات:

تایید ثبت نام 
 
لطفا متنی را که در تصویر مشاهده می کنید، در کادر زیر وارد کنید. این عمل برای جلوگیری از ثبت نام و ارسال فرم به صورت خودکار است.