متاسفانه، نتوانستیم این مقاله را پیدا کنیم.
اخبار
سنا (سامانه نمایشگاه اتومبیل الماس)
ارسال توسط خانم بهرامیان در 26 بهمن 1398 ساعت 09:10

رفع ایراد در محاسبه مالیات و عوارض

رفع ایراد در تاریخ 1400 برای اجاره نامه و مباینامه

دریافت آخرین نسخه الماس سنا


خواندن کامل مقاله

سما (سامانه مشاوران املاک الماس)
ارسال توسط خانم بهرامیان در 20 بهمن 1398 ساعت 12:17

نسخه جدید الماس سما و برطرف شدن ایراد در محاسبه مالیات و عوارض در ویرایش اجاره نامه

برطرف شدن ایراد در ثبت سال مالی در مباینامه و اجاره نامه

دریافت آخرین
خواندن کامل مقاله


چاپ در دو پرینتر به طور همزمان
ارسال توسط خانم بهرامیان در 23 آبان 1398 ساعت 12:29

اضافه شدن استفاده از گزارشات طراحی شده کاربر در چاپ فاکتور با کلید f7  برای دو پرینتر به طور همزمان


خواندن کامل مقاله


اضافه شدن طراحی چاپ و کلید f7 در فرم کالای امانی
ارسال توسط خانم بهرامیان در 23 آبان 1398 ساعت 11:15

درقسمت طراحی چاپ فرم کالای امانی،  با طراحی چاپ منحصر به فرد خود و تنظیم آن در پیکربندی سیستم میتوان در این فرم با زدن کلید f7 فرم مور
خواندن کامل مقاله


نسخه جدید الماس صبا و اضافه شدن آیتم ها
ارسال توسط خانم بهرامیان در 23 آبان 1398 ساعت 10:11

اضافه شدن بسته و محتوی در فرم رسید و حواله

اصلاح دسترسی کاربران به
خواندن کامل مقاله


نسخه جدید الماس سیما و رفع ایرادات جزِئی
ارسال توسط خانم بهرامیان در 23 آبان 1398 ساعت 09:38

اضافه شدن بسته و محتوی درفرم رسید و حواله

اصلاح انتهای دوره قسمت
خواندن کامل مقالهسیستم پشتیبانی کایاکو ارائه توسط فراسیستم